Category Archives: ფუნგიციდები

მიკალი

ვაზის ჭრაქის საწინაარმდეგო ფუნგიციდი სისტემური და კონტაქტური მოქმედებით. მიკალი მაღალეფექტურია ვაზის ჭრაქის წინააღმდეგ, წამლობის ჩატარებიდან 30 წუთის განმავლობაში იგი აღწევს მცენარეში და გადაადგილდება წვენთან ერთად. მიკალი სხვა სისტემური პრეპარატებისაგან გამოირჩევა მცენარეში “ზევიდან ქვევით” და “ქვევიდან ზევით” გადაადგილების უნარით, იგი წამლობებს … Continue reading

Posted in ფუნგიციდები | Leave a comment

მელოდი დუო

ვაზის, კარტოფილისა და სხვა კულტურების დაავადებათა საწინააღმდეგო სისტემურ კონტაქტური მოქმედების ფუნგიციდი. მელოდი დუო წარმოადგენს სისტემურ-კონტაქტური მოქმედების ეფექტურ პრეპარატს. მას აქვს სამი სახის მოქმედების უნარი: სამკურნალო მოქმედება, დაცვითი მოქმედება და ანტისპორულანტური მოქმედება. პრეპარატი სწრაფად შედის ქსოვილში და მაშინვე გადაადგილდება მცენარეში. მისი … Continue reading

Posted in ფუნგიციდები | Leave a comment

ინფინიტო

სისტემური მოქმედების ფუნგიციდი კიტრისა დასხვა ბოსტნეული კულტურების დასაცავად. მოქმედი ნივთიერება: ფლუოპიკოლიდი 62.5გ/ლ, პროპამოკარბჰიდროქლორიდი 625 გ/ლ. უპირატესობები: მოქმედების ახალი მექანიზმი უნიკალური ფუნგიციდური თვისებებით. ძლიერი სისტემური, ტრანსლამინარული და ანტისპორულანტური ეფექტი. ხანგრძლივი მოქმედების ეფექტი. მოსავლის ხარისხის ამაღლება. შესანიშნავი სელექციურობა. ინფინიტო სისტემური მოქმედების ფუნგიციდია, … Continue reading

Posted in ფუნგიციდები | Leave a comment

ზატო

ხეხილის ქეცის, ნაცრისა და შენახვის დაავადების საწინააღმდეგო, მეზოსტემური მოქმედების ფუნგიციდი.  ზატო წარმოადგენს მეზოსტემური მოქმედების ფუნგიციდს სტრობილურინების ჯგუფიდან, რაც ნიშნავს იმას რომ ფოთლის ცვილისებრი ფენა კარგად შთანთქავს მოქმედ ნივთიერებას და ანაწილებს მას მთელ ფართობზე. პრეპარატს ასევე გააჩნია ტრანსმინარული მოქმედება რაც ნიშნავს … Continue reading

Posted in ფუნგიციდები | Leave a comment

პროპაკური

სისიტემური მოქმედების ფუნგიციდ-სტიმულატორი. “პროპაკური” ეს არის პროფილაქტიკური და სამკურნალო მოქმედების პრეპარატი, ბოსტნეულ ბაღჩეული კულტურების ღეროფოთლების და ფესვების დაავადებების წინააღმდეგ გამოსაყენებლად. იგი აჩერებს სპორების გაღივებას და მიცელიუმის განვითარებას. ნიადაგის დამუშავებისას ფესვებით სწრაფად შეიწოვება და ვრცელდება მთელს მცენარეში. ფოთლებზე შესხურებისას პრეპარატი 30 … Continue reading

Posted in ფუნგიციდები | Leave a comment

ანტაკი

ნაცროვანი დაავადების საწინააღმდეგო, მაღალეფექტური სისტემური მოქმედების ფუნგიციდი. გააჩნია როგორც პროფილაქტიკური ისე სამკურნალო თვისებები.  გამოიყენება:  ვაზის, ხეხილის, ბოსტნეულ-ბაღჩეულ კულტურებში გავრცელებული სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ. უპირატესობები: კარგი სისტემური მოქმედება. მაღალი დაცვიტი, სამკურნალო და გამანადგურებელი თვისება. მცენარის ყველა ორგანოს დაცვა. დაბალი ხარჯვის ნორმა, მაღალი ეფექტი. … Continue reading

Posted in მცენარეთა დაცვის საშუალებები, ფუნგიციდები | 1 Comment

ანტრაკოლი

კონტაქტური მოქმედების ფუნგიციდი. მოქმედი ნივთიერება: პროპინები 700გ/კგ. ანტრაკოლის მოქმედი ნივთიერება პროპინები შეიცავს თუთიას, რომლის ნაკლებობასაც მრავალი კულტურა განიცდის. მაგალითად ვენახში ანტრაკოლის 2კგ/ჰა-ზე შეტანით მცენარეს მიეწოდება 315გრ თუთია, რომლის დეფიციტსაც ვაზი განსაკუთრებით ყვავილობამდე განიცდის. პრეპარატს გააჩნია მიმწებებლობის ძლიერი უნარი და ნაკლებად … Continue reading

Posted in მცენარეთა დაცვის საშუალებები, ფუნგიციდები | 1 Comment

ბორდოს ფხვნილი

 შაბიამანი განეიტრალებული კირით. კონტაქტური მოქმედების ფუნგიციდი. ბორდოს ნარევი წარმატებით გამოიყენება წყლის სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ, როგორებიცაა: ჭრაქი, სიხუჭუჭე, კლასტეროსპოროზი, მონოლიზი, ფიტოფტოროზი და სხვა. პრეპარატის 2%-იანი ხსნარი წარმატებით გამოიყენება ვენახში ხეხილში და ციტრუსებში, ადრე გაზაფხულზე კვირტების მაქსიმალური დაბერვის ფაზაში, მოზამთრე სოკოების წინააღმდეგ. … Continue reading

Posted in ფუნგიციდები | 18 Comments

დითანი

მაღალეფექტური კონტაქტური მოქმედების ფუნგიციდი. გამოიყენება: ვაზის, კიტრის და ხახვის ჭრაქის, ატმის ფოთლის სიხუჭუჭის, ვაშლის და მსხლის ქეცის, კარტოფილის და პამიდორის ფიტოფტოროზის, კარტოფილის რიზონქტონიოზის წინააღმდეგ. პრეპარატის ხარჯვის ნორმა: 100ლ წყალში. ვაზი: 330გრ კარტოფილი, პამიდორი: 400გრ კიტრი: 450გრ ვაშლი, ატამი: 300გრ ხახვი: 630 … Continue reading

Posted in ფუნგიციდები | Leave a comment

კაურიტილი

სპილენძ შემცველი კონტაქტური მოქმედების ფუნგიციდი. უპირატესობანი: საუკეთესო ხსნადობა. კარგი მიმწებებლობა. ნალექების მიმართ მედეგობა. მცენარის ზედაპირზე ოპტიმალური განაწილება. შერჩევითი მოქმედება. გამოიყენება: ვაზის ჭრაქის, წითურას, ანთრაქნოზის. ვაშლის ქეცის. პამიდორის ფიტოფტოროზის და ლაქიანობის წინააღმდეგ. პრეპარატის ხარჯვის ნორმა 100ლ წყალში – 300გრ.  

Posted in ფუნგიციდები | Leave a comment