სიმინდის მოვლა-მოყვანის აგროტექნიკა

                                                                                       იანვარი

                                                                                      თებერვალი

                                                                                     მარტი

ნიადაგის განოყიერება: მინერალური სასუქებით.

მზრალის საგაზაფხულო დამუშავება.

                                                                                   აპრილი

თესვის წინ თესლის დამუშავება ბუშტოვან გუდაფშუტაზე და სხვა დაავადებებზე.

15 აპრილიდან – 30 აპრილამდე თესვა.

თესვასთან ერთად ნიადაგის გამოკვება კომბინირებული სასუქით.

1 ჰა-ზე 350 კგ.

                                                                                მაისი

1 მაისიდან – 25 მაისამდე

მცენარის 2-4 ფოთლის ფაზაში ერთწლიანი ერთლებნიანი და ორლებლიანი სარეველების წინააღმდეგ: ჰერბიციდი.

10 მაისიდან 30 მაისამდე რიგთაშორისების კულტივაცია.

                                          ნიადაგის გამოკვება აზოტოვანი სასუქით 1 ჰა-ზე 300 კგ.

                                                                                ივნისი

15 ივნისიდან 25 ივნისამდე მეორე კულტივაცია.

                           სიმინდის ღეროს ფარვანას, ბუგრების წინააღმდეგ: ინსექტიციდი.

                                                                               ივლისი

10 ივლისიდან 20 ივლისამდე ყვავილობის წინ ნათესის მორწყვა.

                                                                              აგვისტო

5 აგვისტოდან 20 აგვისტომდე ყვავილობის შემდეგ ნათესის განმეორებით მორწყვა.

                              სიმინდის ფარვანას, ბუგრების წინააღმდეგ: ინსექტიციდი.

                                                                          სექტემბერი

15 სექტემბრიდან 15 ოქტომბრამდე მოსავლის აღება.

                                                                        ნოემბერი

ნიადაგის გასუფთავება ანარჩენებისაგან.

                                                                    დეკემბერი

მზრალად ხვნა 20-25სმ-ზე.

შენიშვნა: სიმინდის მოვლის ეს გეგმა ხორციელდება ადგილობრივ ქართულ ჯიშებზე. ხოლო ჰიბრიდებისთვის ეს გეგმა შეიცვლება ვეგეტაციის ხანგრძლივობის მიხედვით.

იმისათვის რომ კარგი მოსავალი მივიღოთ. აუცილებელია სიმინდს ყვავილობამდე ქონდეს წყლის საკმარისი რაოდენობა. საჭიროა რომ  ნიადაგი ქონდეს მუდმივად ტენიანი.

This entry was posted in დაუხარისხებელი, კონსულტაციები მცენარეთა დაცვის საკითხებში. Bookmark the permalink.

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *