კიტრის მოვლა-მოყვანის აგროტექნიკა

                                                               მარტი

ნიადაგის განოყიერება მინერალური სასუქებით.

ნიადაგის საგაზაფხულე დამუშავება: (ფარცხვა)-10-12სმ-ზე.

                                                             აპრილი

20 აპრილიდან-10მაისამდე თესვა: 5-6სმ-ზე.

 • თესვის შემდეგ ნიადაგის მორწყვა: ფესვის ყელის სიდამპლის საწინააღმდეგო ფუნგიციდით.
 • მახრის წინააღმდეგ ინსექტიციდის ნიადაგში ჩაკეთება.
 • ნიადაგის გამოკვება მინერალური სასუქით.

                                                          მაისი

15 მაისიდან

 • კიტრის ჭრაქის წინააღმდეგ: კონტაქტური ფუნგიციდი
 • კიტრის ნაცრის წინააღმდეგ: კონტაქტური ფუნგიციდი.

20-დან-25 მაისამდე პირველი კულტივაცია.

25 მაისიდან

 • კიტრის ჭრაქის წინააღმდეგ:  სისტემური ფუნგიციდი.
 •  კიტრის ნაცრის წინააღმდეგ: სისტემური ფუნგიციდი.

                                                       ივნისი

5 ივნისიდან

 • კიტრის ჭრაქის წინააღმდეგ: სისტემური ფუნგიციდი.
 • კიტრის ნაცრის წინააღმდეგ: სისტემური ფუნგიციდი.
 • ფოთლით კვება: წყალში ხსნადი სასუქი.
 • ბუგრების ფრთათეთრას წინააღმდეგ: ინსექტიციდი.
 • აღმოცენებული სარეველების წინააღმდეგ: ჰერბიციდი.

10 ივნისიდან-15 ივნისამდე: მწკრივთაშორისების დამუშავება, მიწის შემოყრა.

15 ივნისიდან

 • კიტრის ჭრაქის წინააღმდეგ: კონტაქტური ფუნგიციდი.
 • კიტრის ნაცრის წინააღმდეგ: კონტაქტური ფუნგიციდი.

25 ივნისიდან

 • კიტრის ჭრაქის წინააღმდეგ: კონტაქტური ფუნგიციდი.
 • კიტრის ნაცრის წინააღმდეგ: კონტაქტური ფუნგიციდი.

                                                                          ივლისი

5 ივლისიდან

 • კიტრის ჭრაქის წინააღმდეგ: სპილენძშემცველი ფუნგიციდი.
 • კიტრის ნაცრის წინააღმდეგ: კონტაქტური ფუნგიციდი.
 • ფოთლით კვება: წყალში ხსნადი სასუქი.

15 ივლისიდან

 • კიტრის ჭრაქის წინააღმდეგ: სპილენძშემცველი ფუნგიციდი.
 • კიტრის ნაცრის წინააღმდეგ: კონტაქტური ფუნგიციდი.

25 ივლისიდან

 • კიტრის ჭრაქის წინააღმდეგ: სპილენძშემცველი ფუნგიციდი.
 • კიტრის ნაცრის წინააღმდეგ: კონტაქტური ფუნგიციდი.

5 აგვისტოდან

 • კიტრის ჭრაქის წინააღმდეგ: სპილენძშემცველი ფუნგიციდი.
 • კიტრის ნაცრის წინააღმდეგ: კონტაქტური ფუნგიციდი.

15 აგვისტოდან

 • კიტრის ჭრაქის წინააღმდეგ: სპილენძშემცველი ფუნგიციდი.
 • კიტრის ნაცრის წინააღმდეგ: კონტაქტური ფუნგიციდი.

25 აგვისტოდან

 • კიტრის ჭრაქის წინააღმდეგ: სპილენძშემცველი ფუნგიციდი.
 • კიტრის ნაცრის წინააღმდეგ: კონტაქტური ფუნგიციდი.

                                                                       დეკემბერი

 • მზრალად ხვნა. ნიადაგის ღრმად დამუშავება.
 • მზრალად მოხვნის წინ ნიადაგში შეიტანება ორგანული და ფოსფორ კალიუმიანი სასუქი.

შენიშვნა: შეწამლის მოცემული სქემა ზოგადია და კონკრეტულ შემთხვევაში წამლობის ჯერადობა განისაზღვრება კლიმატური ფაქტორების მიხედვით და მავნებელ-დაავადებათა გავრცელების ინტენსივობით.

 

 

 

This entry was posted in კონსულტაციები მცენარეთა დაცვის საკითხებში. Bookmark the permalink.

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *