სერვისი

Services offered by Alva

2-3 ფოთლის ფაზა

Posted in 2013 წლის ნაკვეთი | Leave a comment

5-6 ფოთლის ფაზა, ჰერბიციდის შეტანამდე

Posted in 2013 წლის ნაკვეთი | Leave a comment

ჰერბიციდის შეტანა

Posted in 2013 წლის ნაკვეთი | Leave a comment

კულტივაცია

Posted in 2013 წლის ნაკვეთი | Leave a comment

აღერება

Posted in 2013 წლის ნაკვეთი | Leave a comment

ყვავილობა

Posted in 2013 წლის ნაკვეთი | Leave a comment

რძისებურ-ცვილისებური სიმწიფე

Posted in 2013 წლის ნაკვეთი | Leave a comment

სრული სიმწიფე

Posted in 2013 წლის ნაკვეთი | Leave a comment

მოსავლის აღება

Posted in 2013 წლის ნაკვეთი, დაუხარისხებელი | Leave a comment

კონსულტაციები ვეტერინარიაში

Posted in სერვისი | Leave a comment