ფუნგიციდები

მიკალი

Posted in ფუნგიციდები | Leave a comment

მელოდი დუო

Posted in ფუნგიციდები | Leave a comment

ინფინიტო

Posted in ფუნგიციდები | Leave a comment

ზატო

Posted in ფუნგიციდები | Leave a comment

პროპაკური

Posted in ფუნგიციდები | Leave a comment

ანტაკი

Posted in მცენარეთა დაცვის საშუალებები, ფუნგიციდები | 1 Comment

ანტრაკოლი

Posted in მცენარეთა დაცვის საშუალებები, ფუნგიციდები | 1 Comment

ბორდოს ფხვნილი

Posted in ფუნგიციდები | 18 Comments

დითანი

Posted in ფუნგიციდები | Leave a comment

კაურიტილი

Posted in ფუნგიციდები | Leave a comment