კოფეინი

Posted in ანტიბიოტიკები | Leave a comment

ციპროვეტი

Posted in ანტიბიოტიკები | Leave a comment

ეროდექსინი

Posted in ანტიბიოტიკები | Leave a comment

ტილოზინ-ტარტრატი

Posted in ანტიბიოტიკები | Leave a comment

ტილოტექსი

Posted in ანტიბიოტიკები | Leave a comment

პიროტექსი

Posted in ანტიბიოტიკები | Leave a comment

ნორსულფაზოლ ნატრიუმი

Posted in ანტიბიოტიკები | Leave a comment

AC 555

Posted in ანტიბიოტიკები | Leave a comment

ოქსიტეტრაციკლინ ჰიდროქლორიდი

Posted in ანტიბიოტიკები | Leave a comment

ტრომექსინი

Posted in ანტიბიოტიკები | Leave a comment